Skip links

Meža inventarizācija

Iegūstiet pilnīgu informāciju par mežā augošajām koku sugām, to augstumiem, diametriem, augšanas apstākļu tipiem un koksnes apjomiem. Svarīgs solis kvalitatīvai un uz ilgtermiņu vērstai saimnieciskai darbībai mežā.

Meza-inventarizacija_Cirsmas-LV_mezsaimniecibas-uznemums

Kāpēc mēs?

Cirsmas LV izceļas ar precizitāti un detalizētu pieeju meža inventarizācijā.
Mēs saprotam, ka katrs mežs ir unikāls, un mūsu pieeja ir pielāgota tieši Jūsu vajadzībām, lai optimizētu meža apsaimniekošanu un veicinātu tā ilgtspējīgu attīstību.

Kāpēc jāveic meža inventarizācija jeb taksācija?

Saskaņā ar Valsts meža dienesta noteikumiem, katram meža īpašniekam ir jāveic meža inventarizācija jeb taksācijas plāna atjaunošana ik pēc 20 gadiem. Cirsmas LV piedāvā šo pakalpojumu saviem klientiem bezmaksas, jebkura līguma ietvaros, lai nodrošinātu, ka jūs kā meža īpašnieks esat pilnībā informēts par jūsu meža stāvokli un resursiem. Meža inventarizāciju galvenie mērķi:

— Noteikt meža un mežaudzes vērtību

— Izstrādāt mežu apsaimniekošanas plānu

— Plānot un veikt saimniecisko darbību

— Ciršanas pieteikumu un pārskatu iesniegšanai

— Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņemšanai

— Pretendēšanai uz ES finansējumu vai līdzfinansējumu

Rezultāts

Cirsmas LV inventarizācija sniegs visaptverošu un precīzu informāciju par meža stāvokli un resursiem:

— Meža tips

— Meža sadalījums nogabalos un platība

— Koksnes resursi mežaudžu līmenī

— Vides un dabas resursu aizsargjoslas bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem

— Meža infrastruktūras objektus (dabiskās brauktuves, stigas, ūdens ņemšanas vietas u. c.)

Process

Aizpildi pieteikumu!

Pēc pieteikuma nosūtīšanas ar Jums sazināsies mūsu klientu konsultants.

Piedāvājums

Izvērtēsim un sniegsim piedāvājumu pamatojoties uz pieteikumu.

Sadarbība?

Ja mūsu piedāvājums Jūs apmierinās – sadarbība pēc abpusējas vienošanās.

Uzzini visu par savu mežu!

Saņem precīzu un uzticamu meža stāvokļa analīzi, kas ir nepieciešama gan meža efektīvai pārvaldībai, gan īpašuma vērtības maksimizēšanai.

Biežāk uzdotie jautājumi

Meža inventarizācijai var pieteikties, aizpildot mūsu pieteikuma formu, vai zvanot mums uz tālruni: +371 26 991 399

Piesakieties pakalpojumam šeit vai sazinieties ar Cirsmas LV pa tālr. +371 26 991 399, un mūsu speciālisti parūpēsies Jūsu vietā par visiem nepieciešamajiem dokumentiem meža inventarizācijas veikšanai.

Cirsmas LV saviem klientiem nodrošina bezmaksas inventarizāciju, jebkura līguma ietvaros.

Pirms darbu uzsākšanas tiek noslēgts līgums, vienojoties par darbu izpildes termiņiem, sadarbības un apmaksas nosacījumiem.

Meža inventarizāciju veiks Cirsmas LV sertificēts speciālists – taksators, nodrošinot augstāko darbu izpildes kvalitāti.